Actueel

 • Actueel
  Fases bewustwordingscampagne Cranium
  ActueelArtikelPrivacy

  Meer bekendheid met privacy zorgt voor hogere klanttevredenheid

  Privacy: bij de meeste organisaties heeft het geen topprioriteit. Sinds de AVG in mei 2018 is ingegaan, hebben veel organisaties concrete stappen gezet. Maar zijn medewerkers hierdoor ook voldoende bezig met privacy? Concrete maatregelen zoals een privacystatement op de website, een verwerkingsregister en een verbeterde netwerkbeveiliging leiden niet direct tot een groter bewustzijn…

 • Privacy
  Privacy

  De positionering van de FG: figurant of fenomeen

  Niet veel mensen hebben door wat de Functionaris Gegevensbescherming (FG), doet binnen een organisatie. Vele kennen hem wel, maar weten niet exact wat hij voor werkzaamheden heeft. Vanuit onze ervaring zien we de FG op veel verschillende plekken in de organisatie. Daarnaast zien we ook dat de FG niet altijd het mandaat heeft…

 • Privacy
  Privacy

  Een externe FG levert altijd z’n geld op

  Organisaties moeten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) aanstellen in drie situaties (art. 37 AVG): Overheden of publieke organisatie; Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen; en Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Kleine organisaties stellen vaak een aanspreekpunt voor privacy aan,…

 • Privacy
  Privacy

  Synthetiseren van persoonsgegevens

  Na uitdiensttreding mag u persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet te lang bewaren. Soms is verwijderen echter onwenselijk, omdat de gegevens zodanig onderdeel zijn geworden van systemen en andere datasets dat het wissen kan leiden tot problemen in de bedrijfsvoering. Gelukkig biedt de AVG een alternatief, namelijk anonimiseren. Maar hoe werkt dit in de…

 • Actueel
  ActueelSecurity

  6 redenen om te streven naar ISO27001-certificering

  In deze tijd van het vele thuiswerken, nemen de risico’s op cybercriminaliteit toe en is informatiebeveiliging belangrijker dan ooit. Door de groeiende digitalisering moeten organisaties digitaal weerbaarder worden. Ook met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de NIS-richtlijn zijn de regels rondom gegevensbescherming en cybersecurity aangescherpt. Maar hoe vul je…