Twee jaar na AVG, hoe staan we er voor?

Twee jaar na AVG, hoe staan we er voor?
niek

Sinds 25 mei 2018 zijn veel organisaties bezig geweest met de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoewel dit voor de meeste organisaties  enkel een compliance vraagstuk is, zijn er ook organisaties die de verplichtingen uit de verordening zien als investering en er vele voordelen uit halen. Wat zijn deze voordelen twee jaar later?

Volgens het Data Privacy Benchmark Study rapport van Cisco zijn er drie grote voordelen te benoemen:

1. Meer verkoopvertragingen bij niet-naleving van de AVG

In alle sectoren wordt het bewustzijn van de klanten ten aanzien van de AVG vergroot. Dit veroorzaakt dus enige vertraging in de verkoop, omdat klanten er zeker van willen zijn dat hun leverancier of zakenpartner zich aan de AVG houdt. Volgens het rapport hebben organisaties die gemeld hebben dat ze aan alle of de meeste AVG-eisen voldoen, een minder lange verkoopvertraging dan organisaties die niet aan de AVG-eisen voldoen.

2. Lagere totale kosten in verband met datalekken (als organisaties voldoen aan de AVG)

Organisaties die zich aan de AVG houden, hebben ook minder datalekken gekend. En wanneer er zich inbreuken voordeden, werden er minder bestanden beïnvloed en was de downtime van het systeem korter. Daarnaast ervaren zij lagere kosten van het oplossen van de datalekken.

3. Maximaliseren van de waarde van gegevens

Data privacy is een cruciaal aspect van de algemene inspanning van een organisatie om de waarde van haar data assets over de gehele levenscyclus van de data te maximaliseren. Met de juiste privacy-structuur kunnen organisaties er zeker van zijn dat de juiste stakeholders op een productieve manier worden betrokken. De gegevens van organisaties worden beschermd en op een effectievere manier opgeslagen. Als gevolg hiervan kunnen organisaties concurrentievoordelen hebben ten opzichte van de concurrenten die nog niet AVG-compliant zijn.

Naast de wettelijke naleving  blijken er ook voordelen te behalen zijn om twee jaar na invoering van de AVG, de inspanningen te verrichten. Weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact met ons op om de eerste stap te zetten!

 

Over Marloes
Marloes de Bruin is adviseur privacy, security & datamanagement bij CRANIUM Nederland. Ze is voor diverse organisaties het aanspreekpunt voor privacy vraagstukken, organiseert ze bewustwordingscampagnes voor privacy en security voor scholen en bedrijven en doet onderzoek naar smart cities en het gebruik van artificial intelligence in de publieke ruimte.