Pas beter op jezelf met een wachtzin en een gezichtsmasker

Pas beter op jezelf met een wachtzin en een gezichtsmasker
Jeroen Tegelaar

Hoe kun je complexe vraagstukken als privacy en informatiebeveiliging populariseren en toegankelijk maken voor een breed publiek? Voor organisatieadviseurs en informatieprofessionals is hier een belangrijke taak weggelegd. Het devies is: maak het persoonlijk en vooral niet te moeilijk. Gebruik humor en maak verbindingen met andere thema’s, zoals de bescherming van je huid. In deze serie blogs schrijf ik over het populariseren van mijn vakgebied, vandaag de eerste editie over het belang van een wachtzin.

Als mensen het deel ‘informatiebeveiliging’ van mijn functietitel ‘adviseur privacy en informatiebeveiliging’ horen, denken zij vaak dat ik een IT-er ben. In het beste geval vindt mijn gesprekspartner mij dan bij het begin van het gesprek al oersaai, in het ergste geval onnavolgbaar.

Mijn doel in mijn werk is om praktische, voor iedereen toepasbare adviezen te geven. Geen onbegrijpelijke lappen tekst of ingewikkelde regels opleggen. Hoe kan ik mensen activeren door hen te laten inzien dat zij zélf belang hebben bij het beter beschermen van hun informatie? Heb jij bijvoorbeeld wel eens één van jouw rechten in het kader van de AVG uitgeoefend (zoals je recht tot inzage)?

Iemand die zich ook bezighoudt met het begrijpelijk en toepasbaar maken van informatiebeveiliging, is vlogger Addie W. Addie combineert het opbrengen van een gezichtsmasker soepel met het uitleggen waarom je wachtzinnen moet gebruiken in plaats van wachtwoorden. In onderstaande korte video spreekt juist de combinatie van digitale bescherming en huidbescherming tot de verbeelding. Je beschermt je belangrijke informatie met een wachtzin en je kostbare huid met een gezichtsmasker.

Ook Addie krijgt te maken met volgers die haar niet kunnen rijmen met de standaardbeelden die bestaan over hackers, daarom draagt ze in een andere vlog bij wijze van ironisch statement een donker vest met capuchon.

Ik vind de vlogs zoals deze van Addie W een aangename verrijking. Ze zijn een alternatief voor de huidige – vaak belerende – bewustwordingscampagnes waar niemand op zit te wachten. De volgende keer dat ik in gesprek raak over informatiebeveiliging, tover ik gewoon een paar samples van gezichtsmaskers tevoorschijn.

Over Maria
Maria van Leeuwen is adviseur privacy, security & datamanagement bij CRANIUM Nederland. Ze is een adviseur met een onderzoekende houding en organisatietalent. Zij geeft praktische en toepasbare adviezen aan mensen en organisaties, zodat zij zich bewuster worden over hun omgang met data.