Data-analyse en profiling

Niet tevreden met de uitkomst van uw analyses?

U wilt meer met uw data, maar krijgt van uw specialisten te horen dat de kwaliteit van de data niet voldoet. U ontvangt rapportages over de geleverde dienst, maar de inkomsten komen niet overeen met de prognose. Waar gaat het fout? En is uw data dan werkelijk zo slecht?

In control zijn en blijven

Welke data heeft u precies en voor welke doeleinden wordt deze ingezet? De meeste data is namelijk niet zomaar te gebruiken voor data-analyse en profiling. Om waardevolle informatie uit uw data te kunnen destilleren, is het van cruciaal belang om eerst zowel overzicht over als inzicht in de door u verwerkte data te krijgen en houden. Welke eisen stelt u aan uw data voor externe doeleinden (bijvoorbeeld verantwoording en bedrijfsvoering) en interne doeleinden (denk aan hergebruik voor analyse en projectmanagement)? Vervolgens bepaalt u welke resultaten u verwacht. Daarna start u pas met analyse of profiling. CRANIUM kan u helpen met de hierboven genoemde activiteiten en kan tevens beoordelen of de door u gebruikte business rules of algoritmes juist zijn gedocumenteerd en toegepast.

Gerelateerde oplossingen

Uw data-analyses en data profiling krijgen meer waarde als deze worden ondersteund door een gedegen data governance en  actuele data-architectuur op meerdere niveau’s. Aandacht voor datakwaliteit is dan ook een cruciale randvoorwaarde.

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS