Data Governance

Organiseer uw data

Welke data is cruciaal voor uw organisatie? Welke is bedrijfskritisch? Dat is de data die u onder governance wil brengen. Het kunnen persoonsgegevens zijn, maar net zo goed kan het informatie zijn over de grondstoffen van uw producten of de betaaltermijnen van uw debiteuren. Het op pragmatische en duurzame wijze inregelen van data governance is echter een uitdaging, want hoe slaat u een brug tussen uw key data en eigenaarschap? En hoe integreert u de rollen en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken in uw alledaagse bedrijfsvoering?

Borgen van eigenaarschap

CRANIUM adviseert en ondersteunt uw organisatie in de realisatie en implementatie van een daadkrachtige maar vooral ook pragmatische data governance. Wij definiëren uw key data en integreren het beheer ervan in de (overleg)structuren en functies die binnen uw organisatie bestaan. Wij realiseren een voor u praktisch inzetbare data governance door uw bedrijfskritische data te identificeren en het bijbehorende eigenaarschap te definiëren. Vervolgens vertalen wij deze informatie in concrete rollen en verantwoordelijkheden die aansluiten bij uw overlegstructuren. Waar nodig trainen wij uw mensen, waarin het omzetten van potenties in capaciteiten het uitgangspunt is.

Gerelateerde oplossingen

Geen data governance zonder datastrategie. Als u uw data gaat organiseren zonder duidelijke visie, doelstellingen of ambitieniveau creëert u direct nieuwe problemen, in plaats van de oude op te lossen. CRANIUM ondersteunt u met het opstellen en/of actualiseren van uw datastrategie en implementatie, waarbij de mogelijke data governance direct in scenario’s wordt meegenomen. Data governance is ook belangrijk om de datakwaliteit van uw organisatie te verbeteren. CRANIUM helpt de eisen aan data scherp te stellen en de processen en procedures in te regelen om de kwaliteit van data te beheersen en verbeteren. Tevens adviseren en ondersteunen wij u in het realiseren van Business Continuity Management (BCM), waarin u vastlegt hoe uw data in het geval van diefstal, calamiteiten of IT-defecten zo snel mogelijk dient te worden gereconstrueerd op basis van back-ups en andere relevante bronnen.

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS