EU/UK-Vertegenwoordiger

> CRANIUM PRIVACY

EU/UK-Vertegenwoordiger 

UK-Vertegenwoordiger

Het aanstellen van een UK-Vertegenwoordiger is een verplichting voor bedrijven en organisaties die Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker zijn van persoonsgegevens volgens de UK GDPR en geen kantoren, filialen of andere vestigingen in de UK hebben, maar:

  • goederen of diensten aan personen in het Verenigd Koninkrijk aanbieden, en;
  • het gedrag van personen in het Verenigd Koninkrijk monitoren.

Bovendien dienen deze bedrijven dan ook de volledige UK GDPR te respecteren, en hieraan compliant te zijn. Een UK-vertegenwoordiger is dan ook het contactpunt voor UK-betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. De vertegenwoordiger treedt op namens u met betrekking tot uw verplichtingen uit hoofde van de UK-GDPR. Meer info op de website van de  Information Commissioner’s Office (ICO).

U vindt die partner in CRANIUM. Dankzij de steun van onze UK privacy-vertegenwoordiger kunt u als niet-UK organisatie uw activiteiten in de UK voortzetten.

 

U hoeft geen UK-Vertegenwoordiger aan te wijzen indien:

  • u een overheidsinstantie bent; of
  • uw verwerkingen slechts occasioneel plaatsvinden én een laag risico inhouden voor de rechten inzake gegevensbescherming van personen én geen grootschalig gebruik van gegevens van bijzondere aard of gegevens betreffende strafbare feiten inhouden.

EU-Vertegenwoordiger

Biedt u goederen en diensten aan of houdt u toezicht op het gedrag van personen binnen de EU maar heeft u geen kantoor in de Europese Unie? Ook dan verplicht de GDPR u om een betrouwbare en bekwame partner aan te wijzen om uw organisatie in de EU te vertegenwoordigen voor klanten en lokale toezichthouders.

U vindt die partner in CRANIUM. Dankzij de steun van onze Europese privacy-vertegenwoordiger kunt u als niet-EU organisatie uw activiteiten in de EU voortzetten. Bovendien helpt deze oplossing u om het vertrouwen van uw klanten verder te verbeteren en de naleving van regels te waarborgen, zoals ook bepaald in artikel 27 GDPR.

CRANIUM levert alle vertegenwoordigingsdiensten

Wij kunnen helpen beoordelen of u de steun van een vertegenwoordiger nodig heeft. Indien dit het geval is, wijzen wij voor uw organisatie een Europese privacy-vertegenwoordiger aan die alle noodzakelijke vertegenwoordigingsdiensten levert en als aanspreekpunt voor de betrokkenen en de toezichthoudende instanties fungeert.

De ondersteuning van een Europese privacy-vertegenwoordiger houdt verder het volgende in:

  • Een GDPR-vertegenwoordigings activiteitsverslag en Quarterly recap
  • De ontwikkeling van een landingspagina die de betrokkenen in staat stelt hun rechten in het kader van de GDPR uit te oefenen
  • Een certificaat van vertegenwoordiging

 

CRANIUM Oplossingen worden erkend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Dit maakt het voor u als KMO mogelijk om de ‘KMO Portefeuille’ te gebruiken bij het aankopen van onze diensten.

DV.O225288

Meer informatie?

Heeft u een EU-vertegenwoordiger nodig? Twijfel niet en contacteer ons via het onderstaand formulier of via +32 2 310 39 63.

 

ACTUEEL

000