EU-Vertegenwoordiger

Handel ook in de EU

Biedt u goederen en diensten aan of houdt u toezicht op het gedrag van personen binnen de EU die hier geen kantoor hebben? Zo ja, dan verplicht de GDPR u om een betrouwbare en bekwame partner aan te wijzen om uw organisatie in de EU te vertegenwoordigen voor klanten en lokale toezichthouders.

U vindt die partner in CRANIUM. Dankzij de steun van onze Europese privacy-vertegenwoordiger kunt u als niet-EU organisatie uw activiteiten in de EU vrijelijk voortzetten. Bovendien helpt deze oplossing u om het vertrouwen van uw klanten verder te verbeteren, terwijl de risico’s op het gebied van regelgeving worden beperkt en de naleving van de regels wordt gewaarborgd, zoals bepaald in artikel 27 GDPR.

CRANIUM levert alle vertegenwoordigingsdiensten

Door gebruik te maken van onze gratis online zelfevaluatietool kunt u zelf beoordelen of u de steun van een vertegenwoordiger nodig heeft. Indien dit het geval is, wijzen wij voor uw organisatie een Europese privacy-vertegenwoordiger aan die alle noodzakelijke vertegenwoordigingsdiensten levert en als aanspreekpunt voor de betrokkenen en de toezichthoudende instanties fungeert.

 

De ondersteuning van een Europese privacy-vertegenwoordiger houdt verder het volgende in:

  • Een GDPR-vertegenwoordigingsactiviteitsverslag
  • De ontwikkeling van een landingspagina die de betrokkenen in staat stelt hun rechten in het kader van de BBPR uit te oefenen
  • Een certificaat van vertegenwoordiging

Heeft u een EU-vertegenwoordiger nodig? Twijfel niet en contacteer ons .

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS
000