Security

Security is een kwestie die verder reikt dan alleen informatietechnologie. Security, privacy en datamanagement zijn sterk met elkaar verbonden in verschillende lagen binnen uw organisatie. Wij zien security meer als een organisatievraagstuk dan een probleem van IT en kijken samen met u naar de centrale organisatieprocessen. We stellen een brede strategie op rondom het classificeren van data, waarvan het beveiligen van (persoons)gegevens een onderdeel uitmaakt. CRANIUM helpt u met de juiste beveiliging en controle op de data die voor uw organisatie cruciaal is en de bewustwording van de medewerkers dat zij de meest relevante schakel zijn in die beveiliging.

Onze security-oplossingen

Om in kaart te brengen hoe uw organisatie ervoor staat wat betreft security, zorgen wij onder andere voor een overzicht van kwetsbaarheden. Wij testen de menselijke factor met phishingcampagnes. Wij leveren een pragmatisch informatiebeveiligingsbeleid en gerelateerde procedures, en kunnen helpen met Business Continuïteit Management. Aangezien vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen gesteld worden aan het beveiligen van datatransfers en het melden van datalekken, nemen wij deze thema’s direct mee.We rapporteren onze aanbevelingen op drie prioriteitsniveaus. Wat is urgent en welke stappen zet u in de volgende maanden en jaren? Vervolgens helpen wij u met het in de praktijk brengen van de aanbevelingen. Wij ondersteunen waar nodig uw (Chief) Information Security Officer ((C)ISO) of nemen zelf deze rol op ons. De nadruk ligt voor CRANIUM op de praktische implementatie. Dat is waar de resultaten in uw organisatie geboekt worden.Onze oplossingen gaan van bewustwording en ontwerp tot implementatie en optimalisatie. Wij bieden bijvoorbeeld een security-bewustwordingscampagne op maat voor uw organisatie, helpen met het implementeren van Internet of Things Management of de gecontroleerde invoering van machine learning, zorgen voor een plan rond businesscontinuïteit en helpen met het invoeren van de principes van Security by Design & Default.

Contact

Wilt u meer informatie over onze diensten en oplossingen op het gebied van security of andere oplossingen? Neem dan contact op met Jeroen Tegelaar via +31307531459 of mail naar nl-info@cranium.eu.

Nulmeting informatiebeveiliging

Waardeer uw data met de juiste beveiliging.
Lees verder >>

Beleid en procedures

Beveiliging is ieders verantwoordelijkheid.
Lees verder >>

Analyse van kwetsbaarheden

Weet waar u kwetsbaar bent en hoe kwetsbaar u wilt zijn.
Lees verder >>

Phishingcampagne

Hoe weerbaar zijn uw medewerkers tegen beveiligingsbedreigingen?
Lees verder >>

Datalekken

Van brandjes blussen naar gerichte aanpak.
Lees verder >>

(C)ISO

Een aanspreekpunt voor datasecurity in de organisatie.
Lees verder >>