GDPR in de Praktijk: Overheid en de publieke sector

GDPR in de Praktijk: Overheid en de publieke sector
niek

Cranium komt naar je toe met drie praktijkgerichte events voor alle geïnteresseerden uit de overheids- en publieke sector.

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR / AVG) in werking. Dit zal een grote impact hebben op hoe jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt. Hoe ga je er nu concreet mee aan de slag?

Tijdens dit event gidsen experten jou, aan de hand van praktijkvoorbeelden, door enkele belangrijke GDPR-topics. Daarnaast lichten een aantal klanten toe hoe zij alvast de GDPR-uitdaging zijn aangegaan.
Deze dag zit vol praktische take-aways die jou helpen met de implementatie van de GDPR binnen jouw bestuur of organisatie.


LOCATIE

  • Hasselt (23/02) – PXL – Elfde-Liniestraat 23A – 3500 Hasselt
  • Mechelen (28/02) – Den Breckpot – Korenmarkt 23 – 2800 Mechelen
  • Gent (+ Pendelbus) (07/03) – Ghelamco Arena – Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent

PROGRAMMA

9u30 – 10u00           Onthaal met koffie

10u00 – 11u20         Sprekers deel 1

10u00 – 10u40           “Wat is er nu nieuw door de AVG/GDPR?” – Bavo Van den Heuvel

10u40 – 11u00            “Het register van verwerkingsactiviteiten; een praktijkvoorbeeld” – Koen Mathijs

11u00 – 11u20             “Awareness hoe creer je dat?” – Arne Defurne

11u20 – 11u35         Pauze

11u35 – 13u00         Sprekers deel 2

11u35 – 11u55              “Loggen, loggen, loggen en nog eens monitoren ook…” – Koen Mathijs

11u55 – 12u30             Klantengetuigenis Eandis/Infrax – Antoon Cottyn

12u30 – 12u45            Realdolmen – Tom Ampe

12u45 – 13u00            “Vragenronde” en slotwoord

13u00 – 14u30         Walking LUNCH + netwerken

14u30                         Einde

INCLUSIEF: food and drinks


*Na registratie ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u 3 tot 5 dagen voor de eventdatum een mail met de praktische invulling, inclusief routebeschrijving.
De door u verstrekte gegevens zullen door Cranium enkel gebruikt worden voor de organisatie van dit event en voor kwaliteitsdoeleinden, dit in overeenstemming met de Privacy Policy. De verzamelde gegevens zullen wij niet doorgeven aan derde partijen.
U heeft steeds het recht kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Bovendien kan u ons steeds verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat, indien u weigert uw persoonsgegevens aan ons mee te delen of de verwijdering hiervan vraagt, onze diensten niet leverbaar zullen zijn.
Tevens beschikt u over het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme redenen en het recht de gegevens die wij van u verwerken te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Deze rechten kan u kosteloos uitoefenen via mail aan info@cranium.eu.
Indien u nog verdere vragen heeft kan u contact opnemen met ons via mail aan info@cranium.eu. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u op enig ogenblik meent dat Cranium uw privéleven schendt, dan beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (http://www.privacycommission.be)

 

In partnership with

See all our brands


Our portal for courses and events related to privacy & security


Online webshop for mid-size market compnies

Pasman Logo
Our Privacy & Security hero