De DPO in de zorg: van solist naar samen sterk | Hoe CRANIUM de privacycommunity en -kennisdeling binnen de zorgsector bevordert.

De DPO in de zorg: van solist naar samen sterk | Hoe CRANIUM de privacycommunity en -kennisdeling binnen de zorgsector bevordert.
Charlotte Bourguignon

Denis Roels

We associëren ziekenhuizen al snel met witte jassen, drukke gangen en patiëntenkamers, maar achter de schermen speelt zich nog een andere wereld af: het zorgen voor data. De Data Protection Officer (DPO) speelt hier een essentiële rol die verder gaat dan de bescherming en beveiliging van patiëntgegevens. Het is een rol waar samenwerking en kennisdeling cruciaal zijn, maar waar je vaak alleen staat in de verantwoordelijkheden. Daar probeert het Kennisdelingsplatform van CRANIUM verandering in te brengen door DPO’s zoals Denis Roels van AZ Sint-Lucas samen te brengen om ervaringen en kennis te delen met elkaar.

Huidige CRANIUM CEO Anne Jansen stond mee aan de wieg van het platform, dat in 2019 opgericht werd binnen White Wire, een bekende naam binnen de zorgsector. In 2020 werd White Wire overgenomen door CRANIUM, en de manier waarop het platform voortgezet wordt, getuigt van een diepgewortelde toewijding aan de sector.

Het platform faciliteert een hechte community waar privacyprofessionals binnen de brede zorgsector hun ervaringen, kennis en vragen met elkaar kunnen delen. Denis, met een schat aan ervaring binnen de zorgsector, omschrijft het platform als een betrouwbare plek voor toegankelijke antwoorden: “Het platform is handig omdat je er snel met je vragen terecht kan bij mensen die voor dezelfde soort uitdagingen staan.”

Het biedt ook een omgeving waar ideeën en strategieën gedeeld worden, en waar je samen een opinie kan vormen over complexe vraagstukken. “Zit je vast met een bepaalde vraag? Dan is het fijn om te sparren met collega-DPO’s,” vertelt Denis. “Zo kun je polsen of je op het juiste spoor zit of dat anderen wellicht een frisse kijk op de zaak hebben.”

Duurzame verandering is meer dan choqueren.

Een draagvlak creëren voor gegevensbescherming met meer dan 3000 medewerkers is niet eenvoudig. Denis erkent dit: “In het begin van mijn carrière zei ik vaak ‘nee’. Dat is te makkelijk. De kunst zit in het vinden van die ‘ja’ door een constructieve dialoog aan te gaan met andere afdelingen en ontwikkelaars.” Het Kennisdelingsplatform van CRANIUM speelt een essentiële rol in het faciliteren van dergelijke dialoog. Denis vervolgt: “Via het platform delen we best practices en leren we van elkaars ervaringen met de implementatie van bijvoorbeeld nieuwe programma’s,” aldus Denis. “Zo is er een tijd geweest dat we ‘baldadige’ uitspraken gebruikten om bewustzijn te creëren over de mogelijke boetes bij niet-naleving. Choqueer en het blijft hangen. Dat werkte op korte termijn, maar voor duurzame verandering is het belangrijker om constructief samen te werken en gezamenlijk oplossingen te vinden.”

Digitaal en fysiek netwerken

De community beperkt zich niet tot online interacties. CRANIUM organiseert regelmatig sessies waar leden zelf onderwerpen of ideeën kunnen aandragen. “Een online community heeft actieve sturing nodig om levendig te blijven,” legt Denis uit. “De CRANIUM experten zijn zelf actief op het platform, delen zo ook hun eigen kennis, adviezen, en sjablonen en organiseren daarnaast ook face-to-face evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten. Die boost voegt een extra dimensie toe aan de zorgcommunity,“ besluit Denis.

Lisa Botteldoorn, Manager en Principal Privacy Consultant bij CRANIUM sluit zich hierbij aan: “Of je nu consultant bent of niet, we delen allemaal dezelfde uitdagingen als privacy professional. We weten zeer goed hoe waardevol een sterk netwerk kan zijn binnen onze gespecialiseerde sector, net omdat het zo niche is. Daarom hechten we ook zoveel waarde aan zowel netwerken als kennisdeling. Onze jaarljikse kennisdelingsconferentie voor de zorgsector is een perfect voorbeeld van hoe we deze waarden in de praktijk brengen.

Samen Sterker

Het is niet altijd makkelijk om vanuit een organisatie aan alle complexiteiten van gegevensbescherming te kunnen beantwoorden. Via het platform kunnen zorgverstrekkers zich samen sterker opstellen:

  • Leden kunnen zich gezamenlijk inschrijven om de kostprijs van externe projecten te drukken door ze te delen.
  • Het platform stelt leden in staat om als groep te onderhandelen met leveranciers waardoor ze meer invloed kunnen uitoefenen.

Denis illustreert de kracht van deze aanpak: “Het platform stelt ons in staat om ons te verenigen en gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de Goliaths onder de bedrijven. Door samen aan tafel te zitten, verzamelen we sterke argumenten  die we tijdens onderhandelingen met leveranciers kunnen inzetten. Hier speelt de kracht van het getal dan in ons voordeel.”

 

 

Over de community

Het Kennisdelingsplatform van CRANIUM is een actieve community van meer dan 80 privacyprofessionals binnen de zorgsector. Het is een dynamisch digitaal platform dat ook offline aanzienlijke impact heeft. Door het delen van kennis, adviezen, sjablonen en de laatste nieuwtjes binnen de sector, blijven de leden op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen hun vakgebied.

Benieuwd naar de mogelijkheden om je aan te sluiten bij deze community?
Meer informatie: https://www.cranium.eu/nl/our-services/platform-kennisdeling-zorg

Over de Community

Contacteer ons

Customer Story: Broeders van Liefde