RISICO'S VERMINDEREN & DATA WAARDEVOL MAKEN

SENSIBILISERING IN UW ORGANISATIE

Previous

Next

Home

PRIVACY

Privacy is in onze ogen niet zozeer een juridische kwestie, maar een breed organisatievraagstuk dat veel raakvlakken kent met security en datamanagement.
CRANIUM helpt u privacy een plek te geven in uw organisatie zodat u niet alleen voldoet aan de verplichtingen tegenover klanten en medewerkers, maar ook de vruchten plukt van een juiste verwerking van persoonsgegevens.

 

SECURITY

Beveiliging van data is een belangrijk thema voor bedrijven. Een cyberaanval kan grote gevolgen hebben voor het imago en voortbestaan van uw bedrijf, evenals een datalek door een verkeerd handelen van een medewerker. CRANIUM helpt u met de verbetering van het bewustzijn met betrekking tot datasecurity in uw organisatie en helpt u volwassen worden op dit gebied in het tempo dat bij uw bedrijfsvoering past.

 

DATAMANAGEMENT

Grote hoeveelheden data worden verwerkt in verschillende systemen en platforms. De controle houden over al deze processen is vaak een uitdaging. Voldoet u aan de wettelijke normen en verplichtingen? En vergeet vooral ook niet de efficiencyvoordelen: elke 1% aan datavervuiling leidt al snel tot 10% hogere operationele kosten. CRANIUM helpt u met een datagerichte manier van werken in uw organisatie en indien gewenst ook met de stap naar een datagedreven organisatie.

WAAROM SAMENWERKEN MET CRANIUM?

WETEN

De eerste stap om gegevens te beschermen kan worden gezet door precies te weten waar persoonsgegevens vandaan komen en in welke processen ze worden gebruikt.

BRUGGEN BOUWEN

Wij bouwen bruggen tussen IT, recht en de business  op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Wij kennen de markt van softwareleveranciers voor AVG- en datasecuritytooling als geen ander. Wij begrijpen dat de business vaak geen tijd heeft voor organisatievraagstukken, maar hierin moet worden ontzorgd zonder de verantwoordelijkheden weg te halen. Wij begrijpen de impact van wet- en regelgeving, werken veel met bedrijfsjuristen en FG’s en onderhouden contacten met verschillende grote advocatenkantoren voor eventuele juridische ruggespraak.

BEWUSTWORDING VERGROTEN

Bewustzijn kan een nachtmerrie met de afhandeling van datalekken voorkomen. Meer dan 90% van de beveiligingsincidenten bevat menselijke fouten. Wij denken mee hoe bewustwording op het gebied van privacy, security en data kan worden verhoogd. We houden rekening met de verschillende soorten medewerkers die uw organisatie rijk is.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Bij het werken met persoonlijke gegevens is het van belang dat u op de hoogte bent van uw digitale en compliance-verantwoordelijkheid en de betekenis hiervan voor uw eigen handelen en werkwijze.