Synthetiseren van persoonsgegevens

Synthetiseren van persoonsgegevens
Jeroen Tegelaar

Na uitdiensttreding mag u persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet te lang bewaren. Soms is verwijderen echter onwenselijk, omdat de gegevens zodanig onderdeel zijn geworden van systemen en andere datasets dat het wissen kan leiden tot problemen in de bedrijfsvoering. Gelukkig biedt de AVG een alternatief, namelijk anonimiseren. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En wat zijn de mogelijkheden hiervoor?

Onze collega Marloes de Bruin heeft voor Rendement samen met Syntho beschreven wat het synthetiseren van persoonsgegevens is. en wat u er in de praktijk mee kan.