6 redenen om te streven naar ISO27001-certificering

6 redenen om te streven naar ISO27001-certificering
Charlotte Bourguignon

In deze tijd van het vele thuiswerken, nemen de risico’s op cybercriminaliteit toe en is informatiebeveiliging belangrijker dan ooit. Door de groeiende digitalisering moeten organisaties digitaal weerbaarder worden. Ook met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de NIS-richtlijn zijn de regels rondom gegevensbescherming en cybersecurity aangescherpt. Maar hoe vul je dit als organisatie in? Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, en ISO 27001 is er daar een van.

Steeds meer organisaties laten met een ISO 27001 certificaat zien dat zij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Als organisatie betekent het certificaat dat u effectief omgaat met informatieveiligheid en een zogeheten managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dient te hebben. Maar waarom zou u ervoor kiezen om een ISO 27001 implementatietraject te starten en te gaan voor certificering? Wij geven 6 redenen om u te laten zien wat de nut en noodzaak is.

 

Begrijpbare norm

Vergeleken met andere normen, zoals het NIST cybersecurity framework, is ISO 27001 bij uitstek de meest begrijpbare norm die er bestaat. De norm gaat in op bijvoorbeeld concrete onderwerpen op fysieke beveiliging, toegangsrechten voor medewerkers en incidentenbeheer. De norm geeft een robuust kader, maar laat tegelijk genoeg flexibiliteit waardoor het voor iedere organisatie mogelijk is om ISO 27001 toe te passen.

Internationale erkenning

Het behalen van een ISO 27001 certificaat, betekent het halen van een internationaal erkende norm. Zonder veel uitleg kunt u laten weten aan uw klanten en andere belanghebbenden dat u uw informatiebeveiliging op orde heeft. ISO 27001 is geschikt voor alle organisaties die informatiebeveiliging naar een volgend niveau willen tillen én dat willen kunnen aantonen.

Betere klantrelatie en minder tijdsbesteding

Bestaande klanten maar ook nieuwe klanten en leveranciers hechten steeds meer waarde aan goede informatiebeveiliging. Sinds de AVG is de verantwoordelijkheid om te weten hoe uw derde partijen uw gegevens beveiligen vergroot. Een ISO 27001 certificaat is zelfs steeds vaker een eis bij aanbestedingen. Certificering leidt tot een aanzienlijke afname in tijd om contracten te krijgen, door een vertrouwen in het certificaat. Daardoor helpt ISO 27001 uw organisatie bij het realiseren van een status als voorkeursleverancier.

Beperken van risico’s

De norm biedt een kader om informatiebeveiliging op orde te krijgen en te houden. Met het certificaat kunt u aantonen dat u de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie waarvan uw bedrijf afhankelijk is, beschermt en de continuïteit van cruciale bedrijfsprocessen gegarandeerd is. Een ISO 27001 certificaat zorgt ervoor dat je die beheersing kunt aantonen, omdat een externe auditor uw bedrijfsprocessen heeft doorgelicht. Een ISO-certificaat levert u meer op dan u in eerste instantie denkt. Enerzijds leert u uw bedrijfsprocessen kennen, anderzijds krijgt u meer inzicht in hoe deze bedrijfsprocessen uw organisatie dienen, en hoe deze veilliger en efficiënter kunnen.

Verhoogde reputatie

Klanten, werknemers en leveranciers verwachten dat u zorgdraagt voor hun informatie, en uw reputatie kan ernstig worden aangetast als u die verwachting niet waarmaakt. Een ISO 27001 certificaat is tevens een license to operate geworden. Naast dat het de structuur en focus van uw organisatie uiteenzet voor informatiebeveiliging, beschermt en verbetert het uw reputatie.

Er zijn bijna dagelijks nieuwsberichten over datalekken waarbij confidentiële of persoonsgegevens verloren gaan. Als organisatie wilt u er natuurlijk voor zorgen dat u niet het nieuwsitem van morgen bent. Dit niet alleen om uw reputatie te beschermen, maar ook om te voorkomen dat informatie in de verkeerde handen valt en om u te wapenen tegen aansprakelijkheid. Een ISO-certificaat laat zien dat u informatiebeveiliging serieus neemt, waardoor het vertrouwen groeit.

Naleving van wettelijke verplichtingen

Informatieveiligheid wordt ook maatschappelijk steeds belangrijker. Organisaties zijn onderhevig aan toenemende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en cybersecurity. Handhaving van die wetgeving gaat soms gepaard met zware boetes voor niet-naleving.

Een ISO27001-certificaat toont aan dat u voldoet aan de verplichting om gepaste technische en organisatorische maatregelen te zoals opgenomen in de AVG en de NIS-richtlijn.

De NIS-richtlijn verplicht aanbieders van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten die in de EU gevestigd of actief zijn, maatregelen te nemen om risico’s te beheren en de gevolgen van incidenten te voorkomen en tot een minimum te beperken. Het doel van deze wet is de bescherming van essentiële diensten en infrastructuur. ISO 27001 dient als een ideaal kader om de naleving van de NIS-richtlijn te bereiken.

 

Samengevat, ISO-certificering helpt niet alleen bij het voldoen aan wetgeving, maar zorgt ook voor een efficiëntere organisatie die kan groeien en de volgende stap zet in haar ontwikkeling.

Overweegt u om een ISO27001 certificaat te behalen? Of wilt u inzicht krijgen in wat het zou betekenen voor uw organisatie? CRANIUM heeft alleen in 2020 al meerdere succesvolle ISO27001 certificatietrajecten doorlopen en ondersteunt u graag!

Bekijk onze ISO 27001 services of contacteer ons!

Over Marloes
Marloes de Bruin is adviseur privacy, security & datamanagement bij CRANIUM Nederland. Ze is voor diverse organisaties het aanspreekpunt voor privacy vraagstukken, organiseert ze bewustwordingscampagnes voor privacy en security voor scholen en bedrijven en doet onderzoek naar smart cities en het gebruik van artificial intelligence in de publieke ruimte.

Over Annick
Sinds 2018 is Annick Montulet Senior Privacy en Security adviseur bij CRANIUM België. Naast haar rol als privacy deskundige en Functionaris Gegevensbescherming voor verschillende organisaties, heeft ze het afgelopen anderhalf jaar tevens diverse bedrijven ondersteund bij het succesvol opzetten en implementeren van een veerkrachtig Informatiebeveiliging Management Systeem conform de ISO 27001 norm.