What is the Cost of Non-Compliancy to GDPR?

CRANIUM CEO, Anne: “Een misvatting is het idee dat privacy innovatie in de weg staat.”
Charlotte Bourguignon

CRANIUM CEO, Anne: “Een misvatting is het idee dat privacy innovatie in de weg staat.”

Interview met Anne Jansen van CRANIUM

Anne, je bent nu 1 jaar CEO van CRANIUM. Kan je ons een terugblik geven op het voorbije jaar? Zijn er momenten die er voor jou uit springen?

Het afgelopen jaar was een boeiend en leerzaam traject. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de eerste teammeeting waar we onze visie en toekomstplannen deelden. Het gevoel van samenhorigheid en de positieve reacties waren heel erg fijn. Ook de interne meetings en workshops waarbij je gewoon voelt dat iedereen op één lijn zit geven zo’n boost, en dat is een teken dat CRANIUM zich in de juiste richting beweegt.

Naast deze interne mijlpalen, hebben we ook stappen gezet in onze externe profilering. We laten veel meer en structureler zien wat voor talent en kennis we in huis hebben, en dat straalt ook positief af bij onze klanten.

Waar ben je het meest trots op?

Zonder twijfel op ons hele team. Hun groei, zowel professioneel als op persoonlijk vlak, is dagelijks zichtbaar en werkt inspirerend. Het enthousiasme van de nieuwkomers, zoals die van onze recente Master Class met 11 nieuwe starters, voegt nieuwe energie en perspectieven toe aan CRANIUM. Ook mogen we trots zijn op onze groei en continue uitbreiding als bedrijf. Het is die gecombineerde groei – zowel menselijk als zakelijk – die ons onderscheidt en sterker maakt.

Zijn er misvattingen die bestaan over de industrie? Hoe probeer je daar met CRANIUM weerwoord aan te bieden?

Absoluut. Compliance wordt vaak gezien als louter bureaucratisch papierwerk, zonder de echte waarde te begrijpen die het kan toevoegen aan een organisatie. Onze rol bij CRANIUM is niet alleen om bedrijven te helpen met het beschermen, beveiligen en beheren van hun data, maar ook het actief meedenken rond het creëren van added value, ook met alle nieuwe Europese initiatieven die eraan komen. Een andere misvatting is het idee dat privacy innovatie in de weg staat. Integendeel: echte innovatie respecteert en integreert privacy.

Bij CRANIUM streven we ernaar deze misvattingen recht te zetten en organisaties te helpen om deze principes in hun voordeel te laten werken.

Als consultancy gespecialiseerd in data governance, privacy en security proberen wij organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren. Anne, kan je ons vertellen over het belang van deze diensten in het huidige business landschap?

Een van de meest bevredigende aspecten van ons werk bij CRANIUM is de unieke mogelijkheid om tegelijkertijd bezig te zijn met het versterken van de business van onze klanten, en anderzijds bij te dragen aan het beschermen van fundamentele rechten die aan de grondslag liggen van onze samenleving. Deze twee elementen zijn niet altijd gemakkelijk te combineren in een werkveld, maar dat is juist wat ons werk zo interessant maakt en veel voldoening geeft. Deze dubbele missie vormt de kern van onze aanpak, niet alleen in de manier waarop we onze projecten uitvoeren, maar ook in hoe we ons eigen team begeleiden en ontwikkelen. Onze aanpak heeft bovendien niet alleen tot doel om CRANIUM te laten groeien, maar ook bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de gehele sector.

Langs de andere kant zien we dat klanten die met CRANIUM een diepgaand traject aangaan meer behalen dan louter voldoen aan wetgeving. Ze ervaren efficiëntere processen, halen meer waarde uit hun data en zien een vermindering in risico’s verbonden aan cyberaanvallen. Dit alles resulteert in een weerbaardere en veerkrachtigere organisatie.

Die weerbaarheid en veerkrachtigheid zijn uiteraard enorm belangrijk door de vele uitdagingen binnen de industrie. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor bedrijven op het gebied van data governance en compliance de komende 5 jaar?

We kunnen onze uitdagingen in 3 delen:

Mensen en skills: In het huidige landschap zien we een verschuiving van een zuiver juridische benadering naar een meer geïntegreerde aanpak waarbij technologische kennis onmisbaar is. Ook bij onze klanten zien we dat onze multidisciplinaire aanpak een positief effect heeft. Het opleiden van medewerkers in deze nieuwe vaardigheden wordt een centrale uitdaging voor bedrijven in de komende jaren.

Technologische ontwikkelingen: De opkomst van geavanceerde technologieën zoals AI heeft een significante invloed, niet alleen in sectoren waarin wij veel actief zijn, maar ook in breder toepasbare tools zoals ChatGPT. Het is essentieel dat organisaties deze technologische verschuivingen begrijpen en proactief integreren in hun governance en compliance strategieën.

Juridische ontwikkelingen: Europa is in een versneld tempo bezig met het ontwikkelen van nieuwe regelgeving, zoals de NIS-richtlijn en de recente Data Acts. Deze wetten hebben een directe impact op tal van facetten en het is cruciaal voor bedrijven om hier adequaat op in te spelen. Door deze ontwikkelingen te identificeren en hierop te anticiperen, is CRANIUM ideaal gepositioneerd om klanten te helpen met de uitdagingen die ze in de komende jaren zullen tegenkomen.

Hoe is CRANIUM dan gepositioneerd om klanten te helpen en deze uitdagingen proactief aan te gaan?

Voor ons is het een topprioriteit om te zorgen dat ons team goed is opgeleid om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Terwijl nieuwe wetgeving in ontwikkeling is, zijn wij al bezig met het leggen van de fundering voor effectieve naleving en ondersteuning. Dit omvat het aanstellen van topic specialists en het stimuleren van interne kennisdeling. Maar onze verantwoordelijkheid stopt niet bij onze eigen deuren. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat wij inzichten en expertise actief delen via diverse kanalen, om hen te helpen zich voor te bereiden op de veranderende compliance- en governance-landschap.

Als laatste vraag, wat is jouw mening over het bewaken van de balans tussen data-driven inzichten en ethisch verantwoord omgaan met die data?

Wij motiveren onze klanten om toch data-driven te kunnen zijn en de nodige inzichten uit data te halen, maar dat dit tegelijk op een ethisch verantwoorde manier gebeurt. Op de lange termijn is dat ook de enige strategie die werkt. Louter focussen op ethiek kan leiden tot een stagnerende organisatie die niet groeit, terwijl een gebrek aan ethiek en onverantwoord gebruik van data leidt tot een organisatie die mensen en klanten verliest en vroeg of laat aanloopt tegen handhaving van autoriteiten.

 

Picture of CRANIUM Employees

Hi! Hoe kunnen wij jou helpen?

Vragen of nood aan advies? Contacteer ons hieronder. 

[contact-form-7 id=”3″ title=”Contact form 1″]