CISO Services

Een aanspreekpunt voor data security in de organisatie

De informatiebeveilingscoördinator of Chief Information Security Officer (CISO) is een informatiebeveiligingsspecialist binnen de organisatie. De CISO is verantwoordelijk voor het risicomanagement en daarom aanspreekpunt als er bijvoorbeeld datalekken plaatsvinden. Ook de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid wordt vaak neergelegd bij de CISO. Het risico is dat de CISO te veel op een eiland opereert, omdat te weinig mensen inhoudelijke kennis van het thema hebben. De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging moet breder ingebed zijn in de organisatie. Iedereen moet weten wat van hem of haar verwacht wordt bij het kiezen van een wachtwoord, het afgeven van bedrijfsgevoelige informatie en het afhandelen van een datalek.

Informatiebeveiliging raakt iedereen

CRANIUM ondersteunt de (C)ISO en ondersteunt bij de implementatie van een breed gedragen Information Security Management (ISM) binnen uw organisatie. Door meer grip te krijgen op de waarde van informatie binnen uw organisatie, kunt u gericht beveiligen en beheersmaatregelen nemen.

Gerelateerde oplossingen

Is het informatiebeveiligingsniveau van uw organisatie laag? Wij ondersteunen ook bij het tot stand brengen phishingcampagnes, het uitvoeren van een nulmeting op uw informatiebeveiliging en het maken van een overzicht van kwetsbaarheden. Bij het beslissen welke informatie het waard is om (extra) te beveiligen, kunnen wij assisteren bij het maken van een datastrategie.

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS
000