Security Scan

> CRANIUM SECURITY

Security Scan of Beveiligingsbeoordeling.

Krijg een duidelijk beeld om het door u gewenste veiligheidsniveau te bereiken.

Een beveiligingsbeoordeling geeft u een duidelijk beeld van de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van informatiebeveiliging en geeft u een idee van de acties die u moet ondernemen om het door u gewenste beveiligingsniveau te bereiken.

Een beveiligingsbeoordeling is aan te raden wanneer u de activiteiten die belangrijk zijn voor de kritische dienstverlening hebt vastgesteld en u prioriteit kunt geven aan uw beveiligingsinvesteringen om uw ROI te maximaliseren. CRANIUM biedt deze dienst echter ook aan in het kader van een GDPR-compliance, die betrekking heeft op art. 32 GDPR.

Security Assessment.

Incident of het einde der tijden?

Leest u ook met stijgende verbazing in de media over het zoveelste incident met informatiebeveiliging? Een lek in de beveiliging bij bedrijven of overheden die toch beter moeten weten? Of haalt u uw schouders op, omdat u gelooft dat een datalek in deze tijden niet meer te voorkomen is? Denken dat u het niet gaat overkomen mag dan naïef zijn, geloven dat u er niets aan kan doen is ronduit gevaarlijk.

 

Waardeer uw data met de juiste beveiliging.

CRANIUM ziet databeveiliging als een organisatievraagstuk dat nauw verband houdt met dataprivacy en het overkoepelende thema datamanagement. Door informatiebeveiliging meer in te bedden in de organisatie kunt u risico’s beter beheersen en incidenten eerder signaleren en afhandelen. Om de beveiliging van data zo optimaal mogelijk in te richten, is het noodzakelijk eerst te bepalen welke data het waard is om te beveiligen. Iedere organisatie moet weten welke bedrijfskritische en sensitieve data zij bezit. Vervolgens dient continu getoetst te worden of de genomen beveiligingsmaatregelen nog afdoende zijn. Als het dan mis gaat, moet men precies weten wat er gedaan moet worden om de schade te beperken.

Met onze nulmeting informatiebeveiliging inventariseren wij uw huidige situatie wat betreft uw logische en fysieke beveiliging van informatie. Wij bekijken welk beleid en welke beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd en welke applicaties de meeste bedrijfskritische en sensitieve data bevatten. Hoe zijn deze beveiligd en wat heeft uw organisatie nodig om op het gewenste niveau te komen?

Security Audit.

Beoordeel uw nalevingsniveau en volg de mogelijke verbeteringen op.

Het uitvoeren van een veiligheidsaudit van uw organisatie in overeenstemming met een gedocumenteerde auditprocedure kan potentiële verbeteringen in kaart brengen en werken aan uw compliance. Een security audit vertelt u ook of u de juiste aspecten van uw cybersecurity aanpakt en of u dit efficiënt doet.

 

CRANIUM gebruikt een Cyber Security Framework om uw beveiligingshouding te scannen.

Wij scannen uw huidige beveiligingshouding met behulp van een herkenbaar en herhaalbaar Cybersecurityraamwerk binnen een op risico’s gebaseerde aanpak in een bepaalde periode van dagen. Het CSF is gericht op het verminderen en beter beheren van cybersecurity risico’s, die inherent zijn aan elk proces, project of programma, en is onderverdeeld in vijf belangrijke functies: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Op het gebied van een veiligheidsaudit geeft het CRANIUM geen certificaten af.

Krijg steun via de KMO-portefeuille

CRANIUM is geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor (strategisch) ADVIES
Via de KMO-portefeuille kan u als Vlaamse KMO 20% of 30% steun krijgen voor het luik advies van onze opdracht, met een maximum van 7500€/ jaar.

CRANIUM Registratienummer: DV.O225288

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze security oplossingen, een offerte of een vrijblijvend gesprek over jouw noden?
Neem dan contact op via het onderstaand formulier of via +32 2 310 39 63.

 

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS
000