Beheer van datakwaliteit

> CRANIUM DATA MANAGEMENT

Beheer van Datakwaliteit.

Datakwaliteit is een resultaat, geen doel op zich.

Het opleveren van de wettelijke rapportages aan toezichthouders is vaak een nodeloos ingewikkeld en langdurig proces. De onderliggende data is uit de bronsystemen vaak opgemaakt voor totaal verschillende doeleinden. Hetzelfde geldt voor interne managementrapportages en het hergebruik van data voor data-analyse. De kwaliteit van data is niets minder dan de mate waarin uw data-inrichting aansluit op uw organisatiedoelen. Datakwaliteit is hiermee geen doel op zichzelf, maar een middel om uw ambities, principes en strategieën te optimaliseren. U wilt immers ook intern niet op basis van verkeerde informatie een besluit nemen. Maar de vraag blijft: wat is dan de juiste informatie?

Van eisen aan naar metingen van kwaliteit.

Het optimaliseren van uw datakwaliteit betekent dat uw data naadloos aansluit op uw werkpraktijk. Door uw bedrijfsdoelen en -processen als uitgangspunt te nemen, adviseert en ondersteunt CRANIUM uw organisatie in de structurele optimalisatie van uw datakwaliteit. We bepalen de relevante data-attributen en leggen de interne en externe eisen aan data en de samenhang hiertussen vast. Wij identificeren de belangrijkste definities en leggen deze vast met de verantwoordelijke data-eigenaren.  Wij ontwikkelen voor u procedures voor het systematisch beheersen, onderhouden en opschonen van de door u verwerkte data. Hierdoor worden relevante datastromen optimaal geïntegreerd in de algemene bedrijfsvoering. Wij helpen u tevens de juiste applicatie te kiezen om uw datamanagementprocessen en datakwaliteitsmetingen waar mogelijk te automatiseren.

Om uw datakwaliteit pragmatisch onder handen te nemen, adviseren wij u in het opstellen en implementeren van een datastrategie, met aandacht voor de kwaliteit van data, data governance en een archivering strategie en dataretentiebeleid, die u nu en in de toekomst concrete handvatten biedt om uw datakwaliteit te monitoren en te managen.

Agentschap Innoveren en Ondernemen

CRANIUM Services worden erkend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Dit maakt het voor u als KMO mogelijk om de ‘KMO Portefeuille’ te gebruiken bij het aankopen van onze diensten.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze Data Management oplossingen, een offerte of een vrijblijvend gesprek over jouw noden?
Neem dan contact op via het onderstaand formulier of via +32 2 310 39 63.

 

ACTUEEL