ISO 27701 Implementatie

> CRANIUM PRIVACY

ISO 27701 Implementatie

ISO 27701: Invoering van een Privacy uitbreiding op het informatiebeveiligingsbeheersysteem van uw organisatie

Deze internationale norm biedt richtlijnen en vereisten met betrekking tot gegevensbescherming voor zowel verwerkingsverantwoordelijken als -verwerkers, en is de privacyuitbreiding van ISO / IEC 27001 Information Security Management. Bovendien is het doel van de norm ook een organisatie in staat te stellen haar PIMS (privacy information management systeem) af te stemmen op- of te integreren met de vereisten van andere normen voor beheersystemen waaraan een organisatie reeds zou voldoen, zoals de ISO 27001. Binnen de context van de organisatie leidt dit samenbrengen tot harmonisatie van de aanpak voor de invoering van best practices voor beheren en beveiligen van informatie.

Potentiële voordelen voor uw organisatie

Internationale erkenning van de organisatie: Certificering door een internationale normalisatie-instelling zal uw organisatie in staat stellen internationale erkenning te verdienen. Dit zal u in de gelegenheid stellen de activiteiten van uw organisatie over de hele wereld te laten groeien en de reputatie van de organisatie hoog te houden. Dit certificaat toont namelijk aan dat de handelswijzen van uw organisatie zijn afgestemd op een internationale norm voor het beheer van persoonsgegevens. Bovendien, als de organisatie in lijn is met ISO 27001, kan dat een hefboom zijn en een basis vormen voor ISO 27701. Dit is een aanvulling op het bestaande ISO 27001-certificeringskader van uw organisatie. Het implementeren van een internationaal erkende standaard en een erkend raamwerk zal de juiste stap zijn voor uw organisatie op weg naar een volwassen organisatorisch privacyprogramma. Dit is ook een teken van kwaliteitsborging voor informatiebeheer voor uw organisatie.

Wereldwijde naleving van de privacywetgeving eenvoudiger gemaakt: Door aan deze norm te voldoen, kan de verwerking die door uw organisatie wordt uitgevoerd, voldoen aan de wet- en regelgeving. Het is belangrijk op te merken dat naast de AVG ook andere gegevensbeschermingswetgevingen uit rechtsgebieden zoals Canada, Californië, Brazilië en Australië mee zijn genomen, waardoor ISO 27701 inderdaad een wereldwijde norm is. De norm brengt echter wel mee dat de AVG -vereisten in kaart gebracht moeten worden om organisaties in staat te stellen aan de verordening te voldoen, wat organisaties verder kan helpen bij het tonen van verantwoordelijkheid bij het beheren van persoonsgegevens en bij het wekken van vertrouwen bij hun belanghebbenden. Daarom kan naleving van de norm een goede privacymaatstaf zijn.

Helpt bij het identificeren en beperken van risico’s: aangezien organisaties gegevens over personen verwerken, met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid, kan dit risico’s voor de informatiebeveiliging met zich meebrengen. In het licht daarvan kan een PIMS-norm helpen dergelijke risico’s te beperken met duidelijke vereisten over welke acties moeten worden ondernomen en hoe bedrijfsmiddelen en persoonsgegevens moeten worden beschermd.

CRANIUM Oplossingen worden erkend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Dit maakt het voor u als KMO mogelijk om de ‘KMO Portefeuille’ te gebruiken bij het aankopen van onze diensten.

DV.O225288

Meer informatie?

Overweegt u het ISO27701-certificaat te behalen? Of wilt u inzicht krijgen in wat het voor uw organisatie zou betekenen?
Neem dan contact op via het onderstaand formulier of via +32 2 310 39 63.

 

ACTUEEL

000