Privacy Audit

> CRANIUM PRIVACY

Privacy Audit

Nulmeting

Krijg een duidelijk beeld en actieplan om te komen tot naleving van de huidige privacywetgeving.

Bent u in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, inclusief AVG? Een gap-analyse van uw huidige privacysituatie biedt een duidelijk beeld van de privacyrisico’s waar uw organisatie op dit moment mee te maken heeft, evenals een idee van de maatregelen die genomen moeten worden om compliance te bereiken.   Deze privacybeoordeling kan ook nuttig zijn om uw privacyimplementatietraject efficiënt te starten.

CRANIUM laat u zien hoe u uw privacyimplementatietraject kunt starten

  • We beginnen met een kick-off om bewustzijn te creëren en een privacy assessment vragenlijst voor uw belangrijkste stakeholders om gegevens te verzamelen en te analyseren.
  • Dit wordt gevolgd door een volledige privacy- en risicoanalyse.
  • Onze bevindingen worden verzameld in een privacyrapport en gekoppeld aan een privacy-roadmap voor risicobeperking op het gebied van privacy, inclusief prioriteits- en variabiliteitsinstellingen. Deze privacybeoordeling vertelt u precies hoe en waar u uw privacyimplementatietraject (inclusief GDPR) moet starten. Lees meer over onze DPIA als u op zoek bent naar meer advies met betrekking tot een specifieke risicovolle verwerkingsactiviteit.

Privacy-audit

Beoordeel uw nalevingsniveau en volg de mogelijke verbeteringen op.

Het uitvoeren van een privacy-audit van uw organisatie in overeenstemming met een gedocumenteerde auditprocedure kan potentiële verbeteringen volgen en uw compliance verbeteren. U weet of u de juiste aspecten van uw gegevensbeschermingskader aanpakt en of u dit efficiënt doet. Maar eerst en vooral zal dit aantonen dat u zich inzet voor privacy en de naleving van de wetgeving ten opzichte van externe en interne belanghebbenden.

CRANIUM koppelt uw risico’s aan concrete aanbevelingen

Aangezien er nog geen goed kader voor goedgekeurde certificeringsmechanismen bestaat, gebruikt CRANIUM de norm BC5701:2018 als een praktische richtlijn, waarbij het kader in negen hanteerbare blokken wordt herschikt. We beginnen de audit met een reeks interviews met interne stakeholders, gecombineerd met een grondige herziening van de verstrekte documentatie. Op basis van deze input brengen we de risico’s per onderdeel in kaart. Vervolgens wordt de ideale situatie beschreven, waarbij de risico’s worden gekoppeld aan concrete aanbevelingen, afgesloten met een samenvattend advies voor het vervolgtraject.

 

Wat houdt een privacy-audit in?

  • Scope Statement
  • Controlekader
  • Uitvoeringsplan
  • Verslag & samenvatting
  • Actieplan voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat de belangrijkste gebreken en risico’s voor het vergroten van de volwassenheid van de privacy aanpakt

CRANIUM Oplossingen worden erkend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Dit maakt het voor u als KMO mogelijk om de ‘KMO Portefeuille’ te gebruiken bij het aankopen van onze diensten.

DV.O225288

 MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over onze Privacy oplossingen, een offerte of een vrijblijvend gesprek over jouw noden?
Neem dan contact op via het onderstaand formulier of via +32 2 310 39 63.

 

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS
000