Platform Kennisdeling Ziekenhuizen

Wat is het?

Het Platform Kennisdeling Ziekenhuizen (KZ) is een communicatie- en documentatieplatform dat door White Wire (onderdeel van CRANIUM ) opgezet werd in Microsoft Teams. Op dit moment maken ongeveer 30 DPO’s van Vlaamse Ziekenhuizen reeds gebruik van het platform KZ.

Op het communicatiegedeelte van het platform worden in kanalen relevante discussies voor DPO’s gevoerd, vragen gesteld of interessante nieuwsberichten gedeeld. Dit zijn bijvoorbeeld recente nieuwsberichten die voor iedereen relevant kunnen zijn, interessante artikelen waar vervolgens over gediscussieerd wordt, inhoudelijke vragen waar je als DPO tegenaan loopt en je je afvraagt hoe men hier in andere ziekenhuizen mee omgaan, kortom: op het platform kan je terecht voor alle vragen en antwoorden voor en door (zorg-)DPO’s.

Op het documentatiegedeelte van het platform wordt er voorzien in adviezen, beleidsdocumenten, templates, checklisten, etc. die relevant zijn voor DPO’s in een ziekenhuis. Ondertussen staat hier een zeer uitgebreide kennisdatabank met honderden documenten.

 

Concreet biedt het platform

 • Toegang tot een chatomgeving waar vele DPO’s kennis delen en elkaar vragen kunnen stellen, ondersteund door het team van CRANIUM die eveneens actief zijn op het platform.
 • Een maandelijkse nieuwsbrief met:
  • inhoud op maat van de sector
  • updates over het platform of de onderwerpen die in de stuurgroep besproken werden
  • verschillende nieuwsartikelen met korte duiding
  • een toepasselijke cartoon
 • Conferentiedagen rond privacy in de zorg
 • Steeds nieuwe FAQ’s met uitgewerkt antwoord, inclusief toegang tot de volledige FAQ-bibliotheek (ondertussen al bijna 200 vraag & antwoorden)
 • Toegang tot de documentenbibliotheek met uitgebrachte adviezen door CRANIUM, checklists, templatedocumenten, gepubliceerde informatie in de wereld van gegevensbescherming, etc.

 

Projecten met gedeelde kost (PID)

Het platform wordt niet enkel gebruikt voor het delen van kennis en ervaringen tussen de DPO’s, maar ook als netwerk waarbij alle noden, zorgen en vragen gecentraliseerd zijn en hier sneller op ingespeeld kan worden. CRANIUM brengt in kaart welke noden spelen binnen de aangesloten organisaties en zet hier een project voor op. Het staat iedere deelnemer aan het platform vrij om deel te nemen aan een dergelijk project. De inhoud van het project wordt in overleg bepaald met de deelnemers van de stuurgroep.

Bij aanvang van zo’n project wordt een intekenprijs berekend op basis van het minimum aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe lager de deelnameprijs. Voorbeeld: 10 aangesloten instellingen willen een specifiek awarenessfilmpje of awarenessmateriaal voor hun medewerkers.
CRANIUM stelt een projectplan op en bepaalt een prijs die gedeeld wordt door het aantal deelnemers (bv. 8.000,- / 8 = 1.000,- per deelnemer). Dit materiaal wordt opgeleverd aan de deelnemers van het project. Op deze manier kunnen grotere projecten opgepakt worden op een kostenefficiënte manier.

 

Volgende PID: Microsoft 365

De eerstvolgende PID waar de krijtlijnen nu voor uitgezet worden, is iets wat momenteel in veel ziekenhuizen speelt: Microsoft 365.
Binnen de M365 omgeving zijn er enorm veel mogelijkheden tot instellingen, ook voor het privacy en securityluik binnen M365. Een vraag voor vele (IT-afdelingen van) ziekenhuizen is de wijze waarop dit allemaal ingesteld moet worden. De doelstelling van dit project is om te komen tot een basisconfiguratie die de belangrijkste privacy en security instellingen oplijst en een minimumniveau vaststelt, gelet op de features en tools die binnen een ziekenhuisomgeving gebruikt zullen worden.

 

Deliverables van dit project zijn:

 •  Een handleiding per module met een toelichting per relevante instelling en een onderdeel over het beheer van de verschillende modules en compliance aspecten
 • Uitwerking van duidelijke use cases die van toepassing zijn op het gebruik van M365 in een ziekenhuiscontext.
 • Uitwerken van modelbeleidsteksten die een minimum veiligheidsniveau benoemen dat de basisnorm zal zijn binnen de sector, bv. rond e-mail.

 

Vertegenwoordigers van de sector

Er werd een stuurgroep opgericht waar een selectie van DPO’s van ziekenhuizen, netwerken en ziekenhuiskoepels in zijn vertegenwoordigd. In de stuurgroep worden onder andere de activiteiten op het platform besproken en ook de geplande, lopende en afgeronde projecten die samen aangegaan worden. De leden die geen deel uitmaken van de stuurgroep kunnen steeds te behandelen onderwerpen suggereren en ontvangen altijd een verslag van de besproken onderwerpen.

 

Samenwerking Zorgnet-Icuro

Korting op Platform

Leden van Zorgnet-Icuro die deelnemen aan het platform van CRANIUM kunnen gebruik maken van prijsafspraken die CRANIUM heeft gemaakt met Zorgnet-Icuro. De eerste prijsafspraak betreft de jaarlijkse prijs voor het platform waar een korting toegekend wordt aan leden van Zorgnet-Icuro, afhankelijk van het totaal aantal deelnemende ziekenhuizen aan het platform. Voor de ziekenhuizen wordt de korting volgens onderstaand schema opgebouwd (vermelde tarieven zijn steeds excl. BTW):

€1700jaar

tussen 0-25 deelnemers
15% korting op standaardprijs (€2.000) indien lid van Zorgnet-Icuro

€1600Jaar

tussen 25-50 deelnemers
20% korting op standaardprijs (€2.000) indien lid van Zorgnet-Icuro

€1500Jaar

vanaf 50 deelnemers
25% korting op standaardprijs (€2.000) indien lid van Zorgnet-Icuro

Het aantal deelnemers dat bepalend is voor de toe te kennen korting wordt bepaald op 31/12 van het voorgaande jaar. In 2020 werd de basiskorting van 15% toegekend aan alle leden van Zorgnet-Icuro die deelnemen aan het platform.

Omdat CRANIUM en Zorgnet-Icuro een langduring partnerschap willen aangaan dat de werking van het platform ten goede komt, worden deelnames aan bovenstaande voorwaarden afgesloten voor een periode van 3 jaar.

Korting op consultancy

De tweede prijsafspraak die onderdeel is van de raamovereenkomst met Zorgnet-Icuro, is een korting op dienstverlening van CRANIUM aan de individuele deelnemers voor dienstverlening buiten het platform (oa. voor het opnemen van de rol als externe DPO, het uitvoeren van een DPIA, nazicht van overeenkomsten, awareness sessies etc.).

 

Contact

Ben je geïnteresseerd, wens je meer info of een demo van het platform? Neem dan contact op met ons via platform@cranium.eu of contacteer Jill Goeman/Lisa Botteldoorn

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

NIEUWS

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS