Datalekken

Help…een datalek!

Het is voor de meeste organisaties niet de vraag of zij datalekken zullen krijgen, maar eerder wanneer. Een datalek kan grote imagoschade tot gevolg hebben en kan zelfs tot faillissement leiden. Het is daarom van belang dat uw organisatie goed is voorbereid op een mogelijk datalek en dat iedereen weet wat te doen. Welk datalek moet gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en hoe communiceer je met betrokkenen van wie data is gelekt?

Van brandjes blussen naar gerichte aanpak

CRANIUM kan uw organisatie helpen als er al een datalek heeft plaatsgevonden. Ook implementeren wij een duurzame aanpak voor het omgaan met toekomstige datalekken. Wij hebben ruime ervaring in het oplossen van en communiceren over datalekken bij uiteenlopende organisaties. Wij zorgen dat het afhandelen van een datalek niet enkel een IT-aangelegenheid is, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie.

Gerelateerde oplossingen

Datalekken zijn vaak minder ingrijpend als u minder data verzamelt en bewaart.  Een passende strategie voor dataretentie is vaak gewenst. Komen beveiligingsincidenten vaak voor in uw organisatie? Wij bieden ook een overzicht van kwetsbaarheden op technisch en organisatorisch vlak. Heeft de Functionaris Gegevensbescherming (DPO) van uw organisatie te veel taken en verantwoordelijkheden? Wij bieden DPO-ondersteuning of kunnen deze rol eventueel volledig overnemen.

Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken?

CONTACTEER ONS!

ACTUEEL

Waarom met ons samenwerken?

OVER ONS
000